گرامر There is و There are در انگلیسی

در این بلاگ نیمکت قرار است تا راجع به نحوه بیان وجودداشتن در زبان انگلیسی صحبت کنیم تا بتوانید به‌راحتی از این ساختار استفاده کنید. پیش از شروع، این را بدانید که بیشتر افراد کلمه there را " آنجا" معنی می‌کنند. این معنی درصورتی‌که کلمه there در جمله نقش مکان را داشته باشد درست است. اما زمانی که می‌خواهید تا از there برای وجود چیزی استفاده کنید، قضیه کمی فرق می‌کند و اصلاً ارتباطی بامعنی آن ندارد. به مثال‌های زیر [...]