در این بلاگ نیمکت قرار است تا راجع به نحوه بیان وجودداشتن در زبان انگلیسی صحبت کنیم تا بتوانید به‌راحتی از این ساختار استفاده کنید. پیش از شروع، این را بدانید که بیشتر افراد کلمه there را ” آنجا” معنی می‌کنند. این معنی درصورتی‌که کلمه there در جمله نقش مکان را داشته باشد درست است. اما زمانی که می‌خواهید تا از there برای وجود چیزی استفاده کنید، قضیه کمی فرق می‌کند و اصلاً ارتباطی بامعنی آن ندارد. به مثال‌های زیر دقت کنید. در این مثال‌ها، از کلمه there به‌عنوان قید مکان جمله استفاده کرده‌ایم.

Sina is there.

سینا آنجا است.

oh! look at there.

اوه! اونجا رو نگاه کن.

ساختار کلی

برای استفاده از این دو عبارت، نیاز داریم تا حتماً به مفرد یا جمع بودن فاعل، منفی یا مثبت‌بودن جمله و قابل‌شمارش و یا غیرقابل‌شمارش بودن اسم دقت کنید. به‌صورت کلی می‌توانید از ساختارهای زیر استفاده کرد:

برای اسم های جمع یا قابل‌شمارش

There are + some/ number/ many… + plural noun

برای اسم های مفرد یا غیر‌قابل‌شمارش

There is + a/an + singular noun

برای درک بهتر، به مثال‌های زیر دقت کنید. در این مثال‌ها، عبارت‌های مهم که اجزائی برای به‌کاربردن درست There is یا There are هستند، های‌لایت شده‌اند.

There is a glass of water in the fridge.

یک لیوان آب در فریزر وجود دارد.

There are 2 pets in the park.

۲ حیوان خانگی در پارک وجود دارند.

There is some coffee in your cup.

مقداری قهوه در فنجان شما هست.

There is a little money in my piggy bank.

پول کمی در قلک من وجود دارد.

شکل مخفف

جهت اطلاعات بیشتر، نیاز است تا شکل کوتاه شدهٔ این ۲ کلمه را بدانید و در رایتینگ و گفتار غیررسمی از آنها استفاده کنید. there’s شکل کوتاه شده there is است و there’re نیز شکل کوتاه شده there are است که از there’re بندرت استفاده می‌شود. حالا به مثال‌هایی زیر نیز نگاهی بیندازید:

There is (=There’s) a little money in my piggy bank.


There are (=There’re) 2 pets in the park.

There is و There are در جملات منفی

درصورتی‌که بخواهید این عبارات را منفی کنید، تنها کافی است تا از ساختار زیر استفاده نمایید و وجودداشتن را به وجودنداشتن تغییر دهید. برای درک بهتر، به مثال‌های زیر دقت کنید. البته امکان استفاده از حالت مخفف در جملات منفی نیز وجود دارند و اشکالی ندارد.

There is not + a/an + singular noun

There is not a pet in my hose.


There are not + some/ many + plural noun

There are not 8 children on the street.

استفاده از any و no در جملات منفی There is یا There are

دقیقا بعد از there is not و there are not باتوجه به فاعل میتوان از no یا any استفاه کرد تا نشان دهیک که چیزی به هیچ عنوان وجود ندارد. حال چطور؟ برای اینکه متوجه شوید، به ساختارهای زیر دقت کنید. برای درک بهتر ساختارها، جملات نمونه‌ای برایتان آورده ایم.

There are not any + plural noun

There aren’t any people on the street.


There are no + plural noun

There are no people on the street.


There is not any + singular noun

There is not any sugar in my tea.


There is no + singular noun

There is no sugar in my tea.

ساختار سوالی There is و There are

برای سوالی کردن there is و there are فقط کافیست تا جای این رو را با هم عوض کنید تا یک جمله سوالی داشته باشید. در حالت سوالی نیز از any میتوان برای فاعل های جمع و اسامی غیر قابل شمارش اساتفاده کرد. اگر بخواهیک واضح تر بگوییم، چیزی همانند ساختارهای رو به رو خواهد بود:

Are there +any + plural noun + …. ?

Is there a/an/ any + singular noun + … ?

Is there any ice cream in the freezer?

Are there any parks near your house?

Is there a dog in the shopping center?

نتیجه گیری

  • از There is و There are برای بیان وجود چیزی در جا و مکان مشخصی استفاده می‌شود.
  • اسم مورداستفاده با there is باید غیرقابل‌شمارش و یا یکی از آن باشد. اسم مورداستفاده با there are باید جمع باشد.
  • there’s مخفف there is و there’re مخفف there are است که بندرت استفاده می‌شود.
  • در جملات منفی، می‌توان از no یا any نیز استفاده کرد. البته بدین صورت که any در جملاتی که فعل منفی دارند و no در جملاتی که فعل مثبت دارند و جمله به‌واسطه همین no منفی می‌شود.
  • برای سؤالی کردن نیز کافی است تا جای فعل کمکی is یا are را با there عوض کنید و یک جمله سؤالی داشته باشید.

در پایان امیدوارم که از این مقاله لذت برده باشید و استفاده کافی رو ببرید. اگر سؤالی داشتید، می‌توانید در زیر همین پست کامنت کنید تا باکمال‌میل پاسخ بدیم. در ضمن، شما می‌توانید برای دسترسی به بهترین اساتید زبان تأیید شده در ایران، از اساتید زبان نیمکت برای رزرو کلاس رایگان نیز استفاده کنید و زبان دلخواهتان رو در کمترین زمان و با بهترین امکانات یاد بگیرید.