زمان گذشته استمراری، کارهایی که زمانی در گذشته در حال انجام بودند را توصیف می‌کند. مثلا جمله «تمام روز را مشغول نوشتن نامه بودم» نمونه‌ای از این زمان است. ساختار این زمان همانند زمان حال استمراری است، تنها با این تفاوت که از حالت گذشته افعال (to be) در آن استفاده می‌کنیم. گرامر گذشته استمراری در مکالمه انگلیسی کاربرد زیادی دارد به همین دلیل یادگیری آن به شما در آموختن بهتر این زبان کمک می‌کند.

گرامر گذشته استمراری برای بیان کارهایی استفاده می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده و مدتی ادامه داشته‌اند، ولی حدود زمانی آن‌ها به طور دقیق مشخص نبوده یا اهمیتی ندارد. در این مطلب از وبلاگ نیمکت به طور مفصل راجع به گرامر گذشته استمراری و نحوه استفاده از آن با ارائه مثال‌های فراوان صحبت خواهیم کرد.

 

گذشته استمراری چیست؟

زمان گذشته استمراری، عمل یا کار مستمر (ادامه‌دار) را که در زمان گذشته شروع شده است، نشان می‌دهد. این زمان دقیقا حالت گذشته حال استمراری است که کار در حال انجام را توصیف می‌کند. این دو زمان بسیار به هم شبیه هستند اما فعل کمکی که در زمان گذشته استمراری استفاده می‌شود was / were و فعل کمکی زمان حال استمراری am / is / are است.

 

ساختار مثبت گذشته استمراری

برای بیان یک جمله در زمان گذشته استمراری، به فاعل، فعل کمکی was یا were و فعل ساده به همراه ing که نشان‌دهنده استمرار است نیاز داریم که ساختار آن به شکل زیر است:

فعل اصلیفعل کمکیفاعل
verb-ingwereWe
You
They
verb-ingwasHe
She
It
I

While Ahmad was studying, my friends were playing chess.

دوستان من داشتند شطرنج بازی می‌کردند، در حالی که احمد داشت مطالعه می‌کرد.

 

I was washing the dishes while my mum was drying them.

من داشتم ظرف‌ها رو می‌شستم، در حالی که مادرم داشت آن‌ها را خشک می‌کرد.

 

We were talking to our dad yesterday.

دیشب درحال صحبت با پدرمان بودیم.

 

ساختار منفی گذشته استمراری

برای بیان یک جمله منفی در زمان گذشته استمراری تنها تغییری که لازم است ایجاد کنید اضافه کردن not به بعد از افعال کمکی was یا were است که ساختار آن به صورت زیر خواهد بود:

فعل اصلیفعل کمکی فاعل
verb-ingwere not / weren’t We
You
They
verb-ingwas not / wasn’tHe
She
It
I

 

حالا به مثال‌های بیشتر جهت درک این ساختار توجه کنید.

While Shima was studying, my friends were not (weren’t) playing chess.

در حالی که شیما داشت مطالعه می‌کرد، دوستان من داشتند شطرنج بازی نمی‌کردند.

 

We were not (weren’t) talking to our dad yesterday.

دیروز ما داشتیم با پدرمون صجبت نمی‌کردیم.

 

Neda and Kamran were not finding a new apartment last year.

ندا و کامران سال پیش داشتند دنبال خونه نمی‌گشتند.

 

ساختار سوالی گذشته استمراری

برای ساخت سوال با این زمان تنها کافیست که افعال کمکی was یا were را در ابتدای جمله و قبل از فاعل قرار دهیم و سپس فعل استمراری خود را بیاوریم. این ساختار به شکل زیر خواهد بود:

علامت سوالفعل اصلیفاعلفعل کمکی
?verb-ingwe
you
they
Were
?verb-inghe
she
it
I
Was

 

who were you talking to 10 minutes ago?

۱۰ دقیقه پیش داشتی با چه کسی حرف می‌زدی؟

 

Was Susan dancing at the party last night?

آیا دیشب سوسن داشت تو جشن می‌رقصید؟

۵ استفاده زمان گذشته استمراری

بیان تداخل یا وقفه در استمرار کاری در گذشته

یکی از پر استفاده‌ترین کاربردهای زمان گذشته استمراری این است که ما زمان گذشته استمراری را با زمان گذشته ساده استفاده می‌کنیم تا بیان کنیم که کاری باعث ایجاد تداخل یا وقفه در عملی که استمرار داشته، شده است. به صورت ساده‌تر یعنی کاری درحال انجام بوده، اما موضوع (کار) دیگری اتفاق افتاده است که باعث قطع استمرار در عمل شده است. این جملات را می‌توان با Time clauseهایی نظیر when ،while ،after ،before ،since ،until (till) یا as بیان کرد. در این صورت باید عملی که در گذشته درحال انجام بوده را به صورت گذشته استمراری و عملی که باعث ایجاد تداخل یا وقفه در آن شده است را با گذشته ساده بیان کنیم. برای درک بهتر به مثال‌ها توجه کنید.

Sheyda was wearing make up when her husband called her.

وقتی که شیدا داشت آرایش می‌کرد، شوهرش به او زنگ زد.

در این مثال، عملی که در حال انجام دادن بوده (آرایش کردن شیدا) به صورت استمراری و عملی که باعث ایجاد وقفه یا تداخل در آن شده (تماس شوهرش) به صورت گذشته ساده است.

 

They were sleeping little by little until the alarm clock went off.

آن‌ها داشتند کم کم می‌خوابیدند تا که ساعت زنگ زد.

 

کارهایی که زمان مشخصی در گذشته در حال انجام‌اند

هنگامی که زمان مشخصی را در جمله گذشته بیان می‌کنیم، اگر فعل آن جمله قبل از زمان ذکر شده شروع شده بود و بعد از آن نیز ادامه داشت، باید از زمان گذشته استمراری استفاده کنیم. برای درک بهتر به مثال‌ها توجه کنید.

At midnight, everyone was still having fun.

نصف شب هنوز همه داشتند خوش می‌گذراندند.

 

I was writing to Mr. Ahmadi ten minutes ago.

ده دقیقه پیش داشتم به آقای احمدی پیام می‌دادم.

 

بیان عادات در زمان گذشته (با قیدهایی همانند sometimes)

از زمان گذشته استمراری می‌توانیم برای بیان عادت یا کاری که مکررا در زمان گذشته انجام می‌شد و الان دیگر انجام نمی‌شود استفاده کنیم. این ساختار معمولا نیاز به قیدهای تکراری نظیر often ،sometimes ،rarely ،seldom ،always ،all the time ،constantly ،continuously ،forever و … استفاده می‌کنیم.

She was forever trying to do my favor.

او همیشه در تلاش بود تا لطف مرا جبران کند.

 

My first year of college, I was having fun all the time.

سال‌های اول دانشگاهم، مدام خوش می‌گذراندم.

 

تاکید بر طول مدت عملی در گذشته

می‌توانیم از این زمان برای تاکید بر مدت زمانی که انجام یک کار طول کشیده و یا مشخص کردن اینکه فقط چقدر زمان برای انجام آن سپری شده است استفاه کنیم. این ساختار معمولا از عبارت‌های قیدی همانند all morning / afternoon / evening ،all day / night ،all week / month / year / century ،for weeks / hours / days / nights / years ،the whole time که طول زمان را توصیف می‌کنند استفاده می‌کنیم.

I was trying to call my mum for hours.

ساعت‌ها داشتم برای تماس با مادرم تلاش می‌کردم.

 

we were doing our homework all day.

ما تمام روز رو داشتیم تکالیف‌مان رو حل می‌کردیم.

 

I was trying to complete the level B1 for months.

برای ماه‌ها در تلاش بودم تا سطح B1 را تمام کنم.

 

داستان سرایی

زمانی که یک داستان در حال گفتن یا نوشته شدن است، می‌توانیم از زمان گذشته استمراری برای یک پیش زمینه از آنچه که درحال اتفاق افتادن بوده است استفاده کنیم. ما از زمان گذشته استمراری استفاده می‌کنیم زیرا این اعمال، احتمالا پیش از اینکه داستان آغاز شود، داشتند اتفاق می‌افتادند.

 

The birds were singing, and the sun was shining. I knew it would be a good day.

پرندگان درحال آواز خواندن بودند و خورشید درحال طلوع، من می‌دانستم که آن روز، روز خوبی می‌بود.

 

Everyone at the cafe was enjoying their coffee. Then a stranger appeared and…

در کافه همه درحال لذت بردن از قهوه خود بودند. سپس غریبه‌ای وارد شد و…

 

سخن پایانی

در این مطلب به طور کلی راجع به گرامر گذشته استمراری، ساختار مثبت، منفی، سوالی و کاربردهای آن صحبت کردیم و با ارائه مثال‌های فراوان تلاش کردیم تا آن‌ها را برایتان واضح‌تر کنیم. آموختن گرامر گذشته استمراری بر خلاف تصور، کار سختی نیست و با کمی تمرین و دقت می‌توانید آن را به راحتی بیاموزید. در صورتی که می‌خواهید زبان عمومی یا اختصاصی خود را تقویت کنید، می‌توانید از اساتید متنوع زبان انگلیسی نیمکت استفاده کنید و با شرکت در جلسه تعیین سطح رایگان، توسط استاد دلخواهتان تعیین سطح شوید و در کلاس‌های او شرکت کنید.