زمان حال ساده، یکی از زمان‌های افعال جمله است که دو کاربرد اصلی دارد. در کاربرد اول زمانی از آن استفاده می‌کنیم که می‌خواهیم حقایق کلی را بیان کنیم و کاربرد دوم زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که عملی مرتبا انجام می‌شود. با توجه به فاعل جمله یا همان کننده کار فعل این زمان به صورت ساده می‌آید و یا به آن s/es اضافه می‌کنیم. در این مطلب از وبلاگ نیمکت به طور مفصل درباره گرامر حال ساده صحبت کرده و جزئیات مربوط به آن را توضیح می‌دهیم.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

.I am a nurse

من یک پرستار هستم.

.Earth goes around the sun

زمین به دور خورشید می‌گردد.

.Jafar goes swimming every day

جعفر هر روز شنا می‌رود.

 

ساختار مثبت حال ساده با افعال To be (am, is, are)

افعال to be به معنی بودن هستند که آن‌ها را به فعل‌های am, is و are شکسته و بعد از فاعل می‌آوریم.

ترجمهمثالحالت مخفففعلفاعل
من ناراحت هستم..I am sadI’mamI
او (مرد) گرمش است..He is hotHe’s
She’s
It’s
isHe
She
It
ما خسیس هستیم..We ae stingyWe’re
You’re
They’re
areWe
You
They

 

ساختار منفی افعال To be (am, is, are)

برای منفی کردن این افعال تنها کافی است تا کلمه منفی ساز not را بعد از آن‌ها بیاورید.

ترجمهمثالحالت مخففnotفعلفاعل
من ناراحت نیستم..I am not sadI’m notnotamI
او (مرد) گرمش نیست..He is not hothe’s not / he isn’t
she’s not / she isn’t
it’s not / it isn’t
notisHe
She
It
ما خسیس نیستیم..We are not stingywe’re not / we aren’t
you’re not / you aren’t
they’re not / they aren’t
notareWe
You
They

 

ساختار سوالی افعال To be (am, is, are)

برای اینکه بتوانید با این افعال سوال بسازید تنها کافی است تا جای فاعل و فعل جمله خود را با هم عوض کنید و در انتهای آن علامت سوال قرار دهید.

ترجمهمثالفاعلفعل
من ناراحت‌ام؟?Am I sadIAm
او (مرد) گرمش است؟
?Is he hothe
she
it
Is
ما خسیسیم؟?Are we stingywe
you
they
Are

 

حال ساده با سایر فعل‌ها

فرمول جملات در زمان حال ساده با فعل‌هایی غیر از افعال to be کمی متفاوت است و نکات خود را دارد. در ادامه به برررسی جملات مثبت، منفی و سوالی با این افعال در زمان حال ساده خواهیم پرداخت.

 

ساختار مثبت حال ساده

بقیه اجزا جملهفعل (ساده)فاعل
.English every daystudyI
we
you
they

 

زمانی که می‌خواهید تا با فاعل‌های سوم شخص مفرد در زمان حال ساده جمله بسازید باید قوانینی را بدانید. مهم‌ترین چیزی که باید به فعل با فاعل سوم شخص مفرد در زمان خال ساده اضافه شود، s و es است که قوانین آن را در ادامه ذکر کرده‌ایم.

بقیه اجزا جملهفعلفاعل
.English every dayverb + s/esHe
She
It

 

زمان‌هایی که باید به فعل es اضافه شود عبارتند از:

  • فعل به یکی از حروف ch, sh, s, ss, o, z ختم شده باشد.
  • فعلی که به y ختم شده اما قبل از آن حرف بی‌صدا وجود دارد (consonant + y). دقت فرمایید که در این حالت باید حرف y را به i تبدیل کنید و سپس es را اضافه کنید.

مثال‌های زیر را برای درک بهتر ۲ حالت بالا برای شما آورده‌ایم:

She washes her face every morning.

او هر روز صبح صورتش را می‌شوید.

 

.Ahmad brushes his tooth in the morning

احمد در صبح دندان‌هایش را مسواک می‌زند.

 

.Sanaz passes her exams every term

ساناز هر ترم امتحان‌هایش را پاس می‌شود.

 

.My sister studies physics in class

خواهرم در کلاس فیزیک می‌خواند.

 

و در غیر از حالات بالا هر زمان که حال ساده را با فاعل‌های سوم شخص مفرد استفاده کنیم، تنها باید به فعل s سوم شخص اضافه کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید:

Arezoo works in a bank.

آرزو در یک بانک کار می‌کند.

.Mehran imports some goods from Japan to the USA annually

مهران هر ساله تعدادی کالا از ژاپن به آمریکا وارد می‌کند.

 

My brother walks to school every morning.

برادرم هر روز تا مدرسه قدم می‌زند.

 

ساختار منفی حال ساده

برای منفی کردن فعل‌ها تنها کافیست تا از فعل کمکی do not (don’t) یا does not (doesn’t) در قبل از فعل ساده‌ای که قرار است آن را منفی کنیم استفاده کنیم. اگر فاعل جمله ما جمع و یا اول شخص مفرد بود باید از ساختار زیر استفاده کنیم. به مثال‌هایی که در ادامه آمده نیز توجه کنید.

قید زمانبقیه جملهفعل اصلی (ساده)فعل کمکی منفی سازفاعل (جمع و اول شخص مفرد)
do not / don’tI
We
You
They

 

.I don’t walk to school every morning

من هر روز صبح تا مدرسه قدم نمی‌زنم.

 

.we don’t import some goods from Japan to the USA annually

ما هر ساله تعدادی کالا از ژاپن به آمریکا وارد نمی‌کنیم.

 

در ادامه اگر قرار باشد تا جمله حال ساده‌ای که فاعل آن سوم شخص مفرد (he, she, it) است را منفی کنیم، لازم است تا به جای do not (don’t) از does not (doesn’t) استفاده کنیم.

قید زمانبقیه جملهفعل اصلی (ساده)فعل کمکی منفی سازفاعل (سوم شخص مفرد)
does not / doesn’tHe
She
It

 

.Kobra doesn’t walk to school every morning

کبری هر روز صبح تا مدرسه قدم نمی‌زند.

 

.Siyamak doesn’t import some goods from Japan to the USA annually

سیامک هر ساله تعدادی کالا از ژاپن به آمریکا وارد نمی‌کند.

 

ساختار سوالی حال ساده

برای ساخت سوال در زمان حال ساده، تنها کافی است تا افعال کمکی سوال ساز Do یا Does را در ابتدای جمله و قبل از فاعل قرار دهید. در ساختار اول نحوه ساخت سوال با فاعل‌های جمع و اول شخص مفرد توضیح داده شده است.

علامت سوالقید زمانبقیه جملهفعل اصلی (ساده)فاعل (جمع و اول شخص مفرد)فعل کمکی
?I
we
you
they
Do

 

?Do you work till 9:00 every night

آیا هرشب تا ساعت ۹ کار می‌کنی؟

 

?Do Mehran and Sima get along well

آیا مهران و سیما رابطه خوبی دارند؟

 

حال اگر بخواهید تا با فاعل‌های سوم شخص مفرد سوال بسازید باید ساختار قبلی را دنبال کنید تنها با این تفاوت که به جای do، باید از does برای سوالی کردن فاعل‌های سوم شخص مفرد در زمان حال ساده استفاده کنید.

علامت سوالقید زمانبقیه جملهفعل اصلی (ساده)فاعل (سوم شخص فرد)فعل کمکی
?he
she
it
Does

 

?Does Nima work till 9:00 every night

آیا نیما هرشب تا ساعت ۹ کار می‌کند؟

?Does Mehran get along well with Nariman

آیا مهران با نریمان رابطه خوبی دارد؟

 

سخن پایانی

در این مطلب به طور کلی راجع به زمان حال ساده، ساختار مثبت، منفی، سوالی و کاربردهای آن صحبت کردیم و با ارائه مثال‌های فراوان تلاش کردیم تا آن‌ها را برایتان واضح‌تر کنیم. در صورتی که مایل هستید زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسه و یا سایر زبان‌های دلخواه‌تان را یاد بگیرید و یا تقویت کنید، می‌توانید به سایت آموزش زبان نیمکت مراجعه کرده و  از آموزش اساتید زبان نیمکت استفاده کنید و با شرکت در جلسه تعیین سطح رایگان، توسط استاد دلخواه‌تان تعیین سطح شوید و در کلاس‌های یادگیری زبان شرکت کنید.